Bạn hay đi theo tư thế nào nhất dưới đây? Lưu ý là bạn chỉ được chọn một đáp án thôi đấy nhé.

Maruko (theo quiz)