(VOV) - Đảng Dân chủ đối lập lớn nhất Nhật Bản (DPJ) vừa đưa ra cương lĩnh tranh cử của mình trong đó cam kết thành lập một Chính phủ thực thi các nguyên tắc cơ bản nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới

>> Tỷ lệ người dân Nhật Bản ủng hộ đảng dân chủ đối lập gia tăng Chủ tịch Đảng Dân chủ Yukio Hatoyama đã đưa ra bản cương lĩnh tranh cử vào ngày 27/7 cho biết, kế hoạch của họ là cử khoảng 100 nghị sỹ đến các bộ ngành và thiết lập các ủy ban của mỗi bộ nhằm phối hợp các chính sách đối với các vấn đề quan trọng. Một Ủy ban chiến lược quốc gia sẽ được thành lập dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng để đưa ra dự toán ngân sách và các chính sách đối ngoại cơ bản của Nhật Bản. DPJ cũng cam kết thực thi chính sách đối với một số lĩnh vực quan trọng khác như tái cơ cấu ngân sách quốc gia và cắt giảm khoảng 20% chi phí nhân sự; cắt giảm số lượng nghị sữ Hạ viện đã được bầu tại các quận đại diện khoảng 80 người; cấm các quan chức Chính phủ đã nghỉ hưu tìm việc làm tại các công ty và tổ chức có liên quan đến các bộ ngành; các nghị sỹ bị cấm bổ nhiệm người thân của mình thay thế vị trí của họ; cấm nhận tài trợ chính trị từ các công ty. Về chính sách hỗ trợ trẻ em, DPJ có kế hoạch cung cấp cho các gia đình có trẻ em trong độ tuổi học phổ thông một khoản trợ cấp trị giá 3,300 USD mỗi năm. Về lương hưu, DPJ cam kết giải quyết vấn đề thất lạc hồ sơ lương hưu trong vòng 2 năm để xây dựng một cơ chế lương hưu hoàn hảo vào năm 2013 và đảm bảo chi trả tối thiểu 740 USD/1 tháng cho tất cả hưu trí. Để đẩy mạnh phân quyền, DPJ cho biết sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế sử dụng hỗ trợ của nhà nước đối với các chính quyền địa phương, sự hỗ trợ cho nông dân sẽ bắt đầu trong 2 năm tới. Đường cao tốc sẽ được miễn phí vào năm tài khóa 2010. Về chính sách đối ngoại, DPJ hy vọng khôi phục Hiệp định về hiện trạng của Lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản nhằm củng cố liên minh song phương Nhật – Mỹ. Phản ứng trước những chỉ trích về cam kết chính sách của DPJ không khả thi vì thiếu nguồn thu tài chính, DPJ cho biết, Đảng này sẽ thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo có được 177 tỷ USD trong giai đoạn 4 năm tới. Các biện pháp đó bao gồm giải thể một số cơ quan Chính phủ, cắt giảm hỗ trợ của nhà nước và hủy bỏ một số dự án cộng cộng không cần thiết. Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ cũng đang nỗ lực nhằm đưa ra cương lĩnh chính sách trong thời gian sớm nhất./. Tiến Trường (từ Tokyo)