T đang chơi game trên máy tính thì bị Hoàng Xuân Đức lẻn vào nhà bịt mắt, vật xuống, giở trò đồi bại.