TP - Thượng tá Trần Hải Âu, Phó trưởng Khoa Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Học viện Cảnh sát Nhân dân), khẳng định, dân phòng không có quyền dừng xe, kiểm tra giấy tờ người điều khiển giao thông.

> Không được phép vẫn tuýt còi dừng xe > Không được phép vẫn tuýt còi dừng xe Thượng tá Trần Hải Âu, Phó trưởng Khoa Quản lý hành chính về Trật tự xã hội ( Học viện Cảnh sát Nhân dân), cho biết: Cơ sở pháp lý đối với hoạt động của lực lượng dân phòng gắn liền với chức năng của lực lượng bảo vệ dân phố. Đúng ra, lực lượng này không chỉ có ở địa bàn thành phố, thị xã mà còn ở cả nông thôn. Dân phòng có thẩm quyền dừng phương tiện tham gia giao thông cũng như truy hỏi giấy tờ không? Họ không có thẩm quyền dừng xe, đòi kiểm tra giấy tờ. Lực lượng dân phòng không được làm việc này. Anh chỉ được huy động trong các trường hợp cần thiết thì làm sao anh có những quyền đó. Anh chỉ tham gia phối hợp, thực hiện theo sự chỉ đạo của lực lượng công an, cụ thể trường hợp này là cảnh sát giao thông. Dân phòng khi cùng với công an khu vực tuần tra kiểm soát ở các cụm dân cư, phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì anh có thể hỗ trợ, tạo điều kiện để lực công an kiểm tra, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình. Hoạt động của dân phòng có được coi là hoạt động công vụ? Lực lượng dân phòng không phải là công chức nên hoạt động của họ không thể coi là công vụ được. Dân phòng là lực lượng do quần chúng tự thành lập theo đúng quy định của pháp luật, chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Một số trường hợp người dân không nghe theo “lệnh” của dân phòng, thậm chí tỏ ý chống lại họ thì không thể coi đó là hành động chống người thi hành công vụ? Thực ra, dân phòng là đại diện cho chính cộng đồng dân cư cử ra để phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng như công an, thanh tra… làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Nói chung, phải tùy vào từng trường hợp cụ thể, nhưng rõ ràng lực lượng dân phòng khi đó đang làm theo sự chỉ đạo của lực lượng công an, tức là họ đang làm vì lý do công vụ của lực lượng công an. Theo tôi, họ có quyền nhắc nhở, nếu đối tượng được nhắc nhở chống đối, không tuân theo sự nhắc nhở đó thì họ phản ánh với lực lượng công an đang làm nhiệm vụ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cảm ơn ông. Ngân Hà