Hãy nhìn những thứ ở ngay trước mắt chúng ta: chúng ta muốn tất cả luôn luôn quyến rũ. Người ta nói rằng đàn ông thường yêu bằng mắt, vậy thì những người đàn ông thường chú ý đến điều gì ở phụ nữ khi họ ngắm nhìn chúng ta?