TT - Đàn ông nói giọng trầm rất thu hút nữ giới và sẽ có nhiều con hơn, theo một nghiên cứu mới do David Feinberg thuộc Đại học McMaster (Canada) tiến hành.