Hội thảo "Trao đổi kinh nghiệm của Đan Mạch trong lĩnh vực sử dụng năng lượng và quản lý môi trường", đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 13/11.