Người dẫn chương trình đọc lời giới thiệu:

- Thưa quý bà, quý ông, các vị sẽ được thưởng thức một chương trình vô cùng đặc sắc của một nghệ sĩ vĩ cầm đã nhận được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Nghệ sĩ lại gần nói nhỏ vào tai người dẫn chương trình:

- Nhưng tôi là nghệ sĩ dương cầm.

Không hề bối rối, người dẫn chương trình đọc tiếp:

- Thưa quý bà, quý ông, hôm nay nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng của chúng ta bỏ quên vĩ cầm ở nhà, anh sẽ mang đến cho quý vị tiết mục độc tấu dương cầm, còn khó hơn đàn vĩ cầm.