ND - Đầm tôm sinh thái RAMSAR thực chất là việc nuôi tôm trong rừng ngập mặn. Cách nuôi khoa học này đã khắc phục được cả hai nhược điểm trước đây là không làm chết cây, và không gây ô nhiễm môi trường.