Giadinh.net - Sát thành phố Lạng Sơn, đám ma ông Vi Văn Nguyên (thọ 78 tuổi, dân tộc Nùng) kéo dài đến ...