Ngày 21/6, một chiếc phà chở hơn 800 người vừa bị cơn bão Fengshen đánh chìm tại vùng biển ngoài khơi miền Trung Philíppin.