KTĐT - Bộ Y tế đã có kế hoạch đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện có kế hoạch đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự tại bệnh viện. Tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp: Trực lãnh đạo, hành chính, chuyên môn và bảo vệ. Đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc chậm trễ bất cứ trường hợp khẩn cấp nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cơ sở y tế cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu và ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Đặc biệt chú ý nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hòa nhã với bệnh nhân. Bộ Y tế, sẽ thành lập một số đoàn đi kiểm tra và chúc Tết bệnh viện, bệnh nhân trong dịp Tết.