1/10, tại khu di dân tái định cư Nậm Cản, phường Na Lay, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở các cấp chính quyền đảm tiến độ di dân tái định cư, giúp đỡ đồng bào sớm ổn định cuộc sống.