(VEN) - Sáng 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận một số vấn đề quan trọng về dự án Luật Quảng cáo.

Dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quảng cáo của UBTVQH cho biết, hầu hết đại biểu đều bức xúc với thực trạng nhiều sản phẩm quảng cáo có nội dung không đúng với chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo. Vì vậy, tiếp thu ý kiến các đại biểu, dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nghĩa vụ của từng đối tượng tham gia hoạt động quảng cáo.

Theo đó, dự thảo mới đã bổ sung quy định người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và người phát hành quảng cáo trước khi thực hiện hợp đồng phải kiểm tra các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo mà người quảng cáo cung cấp; quy định người quảng cáo cũng phải liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo; bổ sung quy định người quảng cáo phải có trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo... UBTVQH cũng tán thành việc giao Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo.

Dự thảo luật cũng quy định cấm quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên; sửa đổi, bổ sung một số quy định về quảng cáo trên báo điện tử; quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn, màn hình chuyên quảng cáo…

Cũng tại buổi thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai đã đề nghị bổ sung vào dự luật điều khoản cấm những quảng cáo có nội dung bất bình đẳng giới./.

Hải Nam