Cục Thông tin KH&CN quốc gia - Bộ KH&CN vừa tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề “Đảm bảo thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố bài báo quốc tế của Việt Nam”

Dam bao an toan thong tin khi truy cap co so du lieu tu xa - Anh 1

Hội thảo nhằm hướng dẫn người dùng truy cập từ xa vào các cơ sở dữ liệu KH&CN trong nước và quốc tế, tiếp cận thông tin KH&CN nhanh chóng, chính xác thông qua cơ sở dữ liệu ScienceDirect.

Đây là bộ sưu tập toàn văn bao gồm các tài liệu khoa học nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao. Bộ cơ sở dữ liệu này là sản phẩm của Elsevier - một công ty lớn về cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật và y tế… với số tạp chí được phản biện lên tới trên 2.500.

Thu Thảo