Đắk Rơ Ong là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 30a của Chính phủ. Nằm cách trung tâm huyện 30 km, toàn xã có 9 thôn làng với 720 hộ, 3.340 nhân khẩu, đồng bào DTTS chiếm trên 98%. Với những chủ trương, chính sách đúng đắn và đồng bộ trong những năm qua công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Thường trực UBMTTQ huyện, Mặt trận xã Đắk Rơ Ong đã đặc biệt chú trọng giữ gìn và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận cấp trên phát động, trong 5 năm qua MTTQ xã đã tập trung triển khai 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trong đó chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất kết hợp giữa cây trồng, vật nuôi…Từ việc phát triển các mô hình kinh tế, áp dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, MTTQ xã tạo điều kiện cho các hội viên, hộ gia đình vay vốn bằng hình thức tín chấp với số tiền trên 11 tỷ đồng; cấp phát bò giống, cây trồng…đồng thời hướng dẫn bà con sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả. Nhờ vậy, nhân dân trong xã từng bước phát triển bền vững, thoát nghèo, có hơn 70% hộ có tivi, gần 70% hộ có phương tiện đi lại, 681 hộ được công nhận gia đình văn hóa, 8/9 thôn làng đạt tiêu chuẩn văn hóa…

Đặc biệt, Đắk Rơ Ong đã thực hiện chính sách khuyến khích vươn lên thoát nghèo và cam kết không tái nghèo "thưởng 5 triệu đồng”/ hộ gia đình; thực hiện lồng ghép nhiều nguồn vốn từ các chương trình, dự án…đó chính là cơ sở để những gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã còn 30%.

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được, MTTQ xã Đắk Rơ Ong đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen trong công tác vận động quần chúng. Tuy nhiên Đắk Rơ Ong vẫn là xã nghèo, thu nhập bình quân đầu người hàng năm mới chỉ đạt 7,5 triệu đồng. Điều đó đặt ra cho Mặt trận xã, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, khơi dậy mọi nguồn lực, tiềm năng đất đai, lao động, chuyển đổi mạnh mẽ phương thức canh tác, đào tạo nghề, nhằm đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững.

Phạm Hưởng