Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy tiếng nói, chữ viết của đồng bào Êđê và M'nông - hai dân tộc thiểu số chính ở đây.