Sáng ngày 2/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết chính thức bầu Đại tướng Trần Đại Quang vào vị trí Chủ tịch nước.

Dai tuong Tran Dai Quang chinh thuc tro thanh Chu tich nuoc - Anh 1

Đại tướng Trần Đại Quang chính thức trở thành Chủ tịch nước

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim ngân, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Sau đó bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí cho biết, "căn cứ nội quy kỳ họp, ông Trần Đại Quang đã trúng cử chức danh Chủ tịch nước".

Sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã đọc Nghị quyết bầu chức danh Chủ nước đối với ông Trần Đại Quang.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với số ĐB 465 tham gia, số ĐB tán thành 460, tỷ lệ thông qua 93,12%.

Tiếp đó, Chủ tịch nước tuyên thệ.

"Tôi xin trân thành cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Trần Đại Quang- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ.

Ông Trần Đại Quang, sinh ngày 12/10/1956, quê quán, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị XI, XII. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Sơ lược quá trình công tác của ông Trần Đại Quang

7/1972: Tham gia cách mạng.

Trước 2006: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, Bộ Công an.

4/2006: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

4/2006: Tại Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

4/2007: Được thăng quân hàm Trung tướng.

1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

8/2011: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công An.

12/2012: Được thăng quân hàm Đại tướng.

1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Thảo Nguyên