QĐND - Ngày 9-2, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và kiểm tra công tác SSCĐ tại Binh đoàn Cửu Long. Trước khi làm việc với Bộ tư lệnh Binh đoàn, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đến thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, SSCĐ, nơi ăn ở và sinh hoạt của Đơn vị Phòng không B1. Sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Hoàng – Tư lệnh Binh đoàn báo cáo kết quả huấn luyện, SSCĐ, xây dựng các tổ chức vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đồng chí Bộ trưởng đã biểu dương những thành tích mà Binh đoàn Cửu Long đạt được từ đầu năm 2010 đến nay.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn Cửu Long đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, các chỉ lệnh huấn luyện, SSCĐ và xây dựng lực lượng của Bộ Quốc phòng. Các đơn vị trong Binh đoàn tích cực tổ chức huấn luyện, diễn tập và tham gia diễn tập với các đơn vị bạn đạt kết quả tốt. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức huấn luyện trên các loại địa hình phức tạp, trong mọi điều kiện thời tiết để nâng cao bản lĩnh và khả năng chiến đấu cho bộ đội. Toàn Binh đoàn luôn duy trì chế độ trực SSCĐ nghiêm túc, nhất là trong các dịp lễ, tết, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI và Tết Nguyên đán Tân Mão. Đóng quân phân tán tại các địa phương có tốc độ đô thị hóa và phát triển các khu công nghiệp nhanh, Binh đoàn luôn làm tốt công tác vận động quần chúng, quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Binh đoàn Cửu Long đã tích cực làm kinh tế, phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh, thu được hàng chục tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng, củng cố doanh trại, mô hình huấn luyện, SSCĐ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Phát biểu với đội ngũ cán bộ chủ trì của Binh đoàn, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thông báo khái quát kết quả của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, tình hình an ninh chính trị trong nước và trong khu vực... Đồng chí Bộ trưởng cũng lắng nghe và ghi nhận những ý kiến phát biểu của một số cán bộ trong Binh đoàn về nhiệm vụ xây dựng các tổ chức vững mạnh, xây dựng đơn vị VMTD, nhất là công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ chủ trì, giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên, đặc biệt là về nhà ở. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhắc nhở, thời gian tới Binh đoàn cần tích cực tổ chức huấn luyện, SSCĐ tốt hơn nữa, thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương nơi đóng quân, đồng thời tích cực làm kinh tế để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu, xây dựng đơn vị trong thời kỳ mới. Tin, ảnh: Lê Phi Hùng