ND - Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo: Từ ngày 23-3-2009, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội sẽ áp dụng hệ thống đăng ký hẹn nộp hồ sơ xin thị thực trên in-tơ-nét và ngừng nhận đăng ký hẹn qua điện thoại, cụ thể như sau: Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Địa chỉ trang web đăng ký hẹn như sau: