Dải phân cách trên QL1 - đoạn ôm cua qua xã Diên Thạnh, H.Diên Khánh, (Khánh Hòa) bị xe tông bể từng đoạn nằm la liệt trên đường (ảnh) ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Dải phân cách trên QL1 - đoạn ôm cua qua xã Diên Thạnh, H.Diên Khánh, (Khánh Hòa) bị xe tông bể từng đoạn nằm la liệt trên đường (ảnh) ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Tin, ảnh: Kim Phú