ANTĐ - Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) vừa cho biết, Cục Thương mại Quốc tế, Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa các sản phẩm mã CCC 1518.00.50.00-2 dầu mỡ động thực vật không dành cho người ăn, các chất hỗn hợp, chất được điều chế từ dầu mỡ có mã như trên vào danh mục các mặt hàng hạn chế nhập khẩu.

ANTĐ - Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) vừa cho biết, Cục Thương mại Quốc tế, Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc) đã đưa các sản phẩm mã CCC 1518.00.50.00-2 dầu mỡ động thực vật không dành cho người ăn, các chất hỗn hợp, chất được điều chế từ dầu mỡ có mã như trên vào danh mục các mặt hàng hạn chế nhập khẩu.

Theo thông báo của nhà chức trách Đài Loan, quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, ngăn chặn các nhà nhập khẩu trộn dầu bẩn vào dầu ăn cho người. Như vậy, nếu các sản phẩm muốn nhập khẩu vào Đài Loan phải có giấy phép của Cục Thương mại Quốc tế, Bộ Kinh tế Đài Loan.