TT - Hàng ngàn ngôi nhà chỉ còn thấy mái, hàng ngàn con người được cứu thoát khỏi những nóc nhà trong lũ, rất nhiều người còn đứng trên những nóc nhà chới với kêu cứu... Nước ngập ngút ngàn miền Trung. Những hình ảnh phóng viên Tuổi Trẻ từ các “rốn lũ” gửi về làm chúng ta không thể kìm được nước mắt.