QĐND- Trong 2 ngày 24 và 25 – 6, Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh đã Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đánh giá cao sự say mê sáng tạo và tài năng của các nhạc sĩ trong các lĩnh vực sáng tác, đào tạo và biểu diễn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Thành phố. Đại hội chỉ rõ cần bám sát đời sống năng động, sáng tạo của Thành phố; tìm nguồn cảm xúc sáng tạo từ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua lao động sản xuất và nhất là trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời làm tốt việc hướng dẫn, định hướng tư tưởng và thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn được bầu làm Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đại hội đã bầu 126 đại biểu dự Đại hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ VIII tại Hà Nội, vào tháng 7- 2010. TRỌNG NGHĨA