(ĐĐK) Ngày 25-9, Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ nhất, giai đoạn 2006 – 2010 đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Chủ tịch nước kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thị Doan và Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao kết quả phong trào thi đua mà ngành Công Thương đã đạt được trong 5 năm qua và cho rằng, thành tích đó đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Với các thành tích đạt được trong 5 năm qua, toàn ngành Công thương có 16 tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. PV