Ngày 17-11, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đồng chí Tạ Minh Châu, Phó chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào về dự và chỉ đạo Đại hội.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2008 – 2014 cùng với cả nước, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân có hiệu quả thiết thực, đồng thời xây dựng, củng cố Hội ngày càng lớn mạnh.

Công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng, về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào được thực hiện bằng nhiều hình thức sát thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của Hội, triển khai rộng rãi trong tỉnh, tập trung ở các Hội thành viên, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các trường đại học, cao đẳng có sinh viên Lào đang học tập. Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động có nhiều tiến bộ, các Hội trực thuộc duy trì hoạt động đúng nội dung, chương trình đã đề ra.

Ra mắt Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ trong trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 trong đó trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Kết hợp giữa hoạt động đối ngoại nhân dân với nhiệm vụ ngoại giao Nhà nước của tỉnh, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nhân dân… trong quan hệ với Lào, các tỉnh có chung đường biên giới; Nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng và các hoạt động uống nước nhớ nguồn; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực xây dựng củng cố hội ngày càng phát triển.

Đại hội đã thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An và bầu 32 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào nhiệm kỳ 2014 – 2019, trong đó đồng chí Lê Xuân Đại, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch; Đại tá Đinh Ngọc Văn, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An được bầu giữ chức Phó Chủ tịch thường trực.

Hùng Phong