Ngày 9-11, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng hội Báp-tít Việt Nam (Ân điển - Nam phương) tổ chức Đại hội đồng lần thứ ba với sự tham dự của 500 đại biểu đến từ 22 tỉnh, thành phố và khách mời các nước. Báp-tít là một trong ba Hội thánh Tin lành được Nhà nước Việt Nam công nhận sớm nhất sau khi Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực. Hiện, Tổng hội Báp-tít Việt Nam (Ân điển - Nam phương) có hơn năm nghìn tín đồ.

Dai hoi dong lan thu ba Tong hoi Bap-tit Viet Nam - Anh 1

Đại hội đồng lần thứ ba sẽ diễn ra trong hai ngày với các nội dung: Bồi linh, hiệp nguyên, thông công; Tu chỉnh hiến chương; Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2012-2016; Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020... Được biết, hệ phái Báp-tít được truyền vào Việt Nam từ Giáo hội Báp-tít miền nam nước Mỹ năm 1959. Từ khi được công nhận đến nay, Tổng hội Báp-tít Việt Nam (Ân điển - Nam phương) đã qua hai kỳ đại hội đồng với đường hướng "Sống theo phúc âm, phục vụ Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc".