Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 19-21/10/2010 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, quyết tâm xây dựng Vĩnh Long thành tỉnh trung bình khá trong khu vực”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX sẽ thực hiện 4 nội dung, đó là: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2005-2010) và xác định mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Được biết, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX đã cơ bản hoàn tất. Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX được chuẩn bị khá chu đáo, nghiêm túc, công phu, có chất lượng theo tinh thần Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị, phù hợp với định hướng của Trung ương và sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long, tình hình và kết quả thực hiện đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở nhìn chung thành công tốt đẹp. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ, chu đáo về mọi mặt, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Các đồng chí trúng cử cấp ủy tuổi đời trẻ hơn, trình độ lý luận chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng tăng so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, các đồng chí trong ban chấp hành tuổi đời dưới 35 tăng 26 đồng chí, tuổi từ 56 đến 60 giảm 13 đồng chí và tuổi đời bình quân cũng giảm 1,34 tuổi. 80,36% có trình độ lý luận, chính trị đạt cao cấp, cử nhân và trên 60% có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt từ cao đẳng trở lên. Kết quả bầu Ban thường vụ cho thấy, nếu nhiệm kỳ trước không có tuổi đời dưới 35 thì nhiệm kỳ này có 4 đồng chí (3,12%) và tuổi đời từ 56 - 60 giảm 7 đồng chí; gần 93% đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên đạt trên 63%. Dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trình Đại hội lần thứ IX đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh trong 5 năm tới là tổng sản phẩm (GDP) tăng bình quân hàng năm 13%; GDP bình quân đầu người đến năm 2015 là 1.920 USD; trong cơ cấu GDP thì tỷ trọng nông lâm thủy sản chiếm 36%, công nghiệp – xây dựng chiếm 26% và khu vực dịch vụ chiếm 38%; tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội là 68.400 tỷ đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm là 20% và tỷ lệ xã nông thôn mới đến năm 2015 đạt 20% trên tổng số xã của toàn tỉnh…/.