- Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã diễn ra từ ngày 18 đến 20/10/2010 trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Mai Văn Ninh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đã thảo luận sâu sắc những dự thảo văn kiện do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị và trình bày. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa XVI trong nhiệm kỳ 5 năm qua; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Với tinh thần dân chủ đoàn kết và trách nhiệm Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa XVII gồm 69 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất và trình độ. Phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa XVII đã bầu 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đồng chí Mai Văn Ninh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Ban chấp hành khóa XVII cũng đã bầu 3 phó Bí thư Tỉnh ủy và 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội đã nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội, đó là : Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt từ 17 - 18%; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 2.100 USD; Giá trị gia tăng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,5%/năm; Giá trị gia tăng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 22,3%/năm; Giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 16,8%/năm; Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP đến năm 2015: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 14,4%; công nghiệp - xây dựng chiếm 49,7%; dịch vụ chiếm 35,9%; Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt 8% GDP trở lên; Sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt 1,6 triệu tấn trở lên; Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu năm 2015 đạt 850 triệu USD trở lên, bình quân hàng năm tăng 17% trở lên; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 310.000 tỉ đồng. Trong 5 năm, giải quyết việc làm cho trên 300.000 người; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội năm 2015 còn 40%. Tỷ lệ lao động được đào tạo năm 2015 đạt 55% trở lên; Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 47,8% vào năm 2015; Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3 - 4%; Tốc độ tăng dân số tự nhiên năm 2015 giảm xuống dưới 0,65%;... Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết./.