Sau hơn hai ngày làm việc, chiều 25/6/2010, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đã kết thúc thắng lợi. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp huyện đầu tiên của tỉnh Điện Biên.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII trình trước đại hội nêu rõ: 5 năm qua (2005-2010), Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện đã khắc phục khó khăn, vươn lên đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH, ANQP. Sản xuất nông nghiệp phát triển và đã chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hóa. Hàng năm sản xuất lúa thâm canh 2 vụ tăng vụ từ 800 - 1.000 ha. Tổng sản lượng lương thực tăng bình quân mỗi năm trên 2.000 tấn; năm 2010 đạt 81,5 ngàn tấn, trong đó có trên 60% sản lượng lúa chất lượng cao; lương thực bình quân đầu người đạt 748 Kg/người/năm; cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh mỗi năm trên 45 ngàn tấn. Diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất trong quy hoạch đạt tỷ lệ che phủ 43,4%. Sản xuất công nghiệp phát triển khá, giá trị tăng trưởng bình quân đạt 10,41%; năm 2010 đạt gần135,5 tỷ đồng (tăng 64% so với năm 2005). Cơ sở hạ tầng KT-XH của huyện tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cải tạo bằng các nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp, năm 2010 ước đạt 178 tỷ đồng. Chất lượng giáo dục đào tạo có bước chuyển biến tích cực. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân. Đến nay, 100% số xã của huyện có trạm y tế. Huyện đã chủ động trong công tác phòng, chống, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị không ngừng được củng cố. Đảng bộ đã triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tới tất cả các chi, đảng bộ, các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc... Với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, Đại hội đã xác định các khâu đột phá vào các lĩnh vực: nông - lâm nghiệp; công nghiệp – xây dựng; thương mại dịch vụ; xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Huyện sẽ tập trung chuyển đổi đưa các cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển kinh tế cửa khẩu; quan tâm làm tốt công tác qui hoạch, xây dựng đô thị và các cụm xã. Thực hiện cơ cấu kinh tế: nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 50%; công nghiệp – xây dựng chiếm 35%; thương mại – dịch vụ chiếm 15%. Hoàn thành phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập THPT và THCS đúng tuổi; 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 70% trạm y tế có bác sĩ; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2-3%/năm; kiềm chế số người nghiệm các chất gây nghiệm và nhiễm mới HIV/AIDS. Xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng TSVM đạt 65%; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ là 85%; kết nạp mỗi năm trên 200 đảng viên; phấn đấu 100% thôn bản, cơ quan, trường học có đảng viên... Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Đại hội đánh giá đúng kết quả đạt được rút ra nguyên nhân và giả pháp tổ chức triển khai hiện nghị quyết của Đại hội. Đồng thời các đại biểu đã góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XVIII (2010-2015). Đồng chí Lê Trọng Khôi, được Đại hội tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ huyện khóa XVIII (2010-2015). Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã họp đánh giá việc tổ chức và điều hành đại hội để đảng bộ các huyện, thị, thành phố và đảng ủy trực thuộc tỉnh rút kinh nghiệm tổ chức đại hội ở đơn vị mình đạt kết quả tốt hơn.