Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắc Lắc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010- 2015 chính thức khai mạc ngày 2-10. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Ông chỉ rõ, kinh tế Đắc Lắc phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, chưa bền vững. Đắc Lắc cần tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tăng tỉ trọng công nghiệp trong GDP. Công tác quy hoạch và quản lý thực hiện theo quy hoạch còn bất cập; quản lý tài nguyên, đất đai, rừng và đất rừng còn lỏng lẻo, hiệu quả sử dụng chưa cao; kết cấu hạ tầng còn yếu và chưa đồng bộ... Để thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần tập trung chỉ đạo công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng quy hoạch; đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên...

Đình Thi