Trong hai ngày 23-24/4, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 nhiệm kỳ 2011-2012 của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại đại hội, ông Dương Văn Khá - Vụ trưởng Vụ các tôn giáo khác nhấn mạnh Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam cần làm tốt công tác vận động đồng đạo góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết với các tôn giáo khác, trong đó chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ; phối hợp với chính quyền địa phương để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn các phần tử mạo danh là tín đồ Baha’i và lợi dụng tôn giáo Baha’i hoạt động trái pháp luật, trái với Hiến chương. Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam xây dựng mối đoàn kết với các tôn giáo khác nhằm thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.” Đại hội lần 4 đã bầu ra 9 thành viên trong Hội đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2012 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là thực hiện tốt phương châm "Sống tốt đời, đẹp đạo," làm tốt công tác vận động đồng đạo giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết với các tôn giáo khác. Đạo Baha’i được truyền vào Việt Nam từ năm 1954. Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam hiện có hơn 7.000 tín đồ, hoạt động đức tin tại 43 tỉnh, thành trong cả nước. Cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam được Ban Tôn giáo Chính phủ cấp giấy đăng ký hoạt động tôn giáo vào ngày 28/2/2007. Sau gần một năm hoạt động, tháng 7/2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho cộng đồng tôn giáo Baha'i Việt Nam. Từ khi Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam được công nhận tư cách pháp nhân, toàn thể cộng đồng đã bước vào một giai đoạn phát triển và đạt được nhiều thành quả nổi bật trên quy mô lớn trong hành đạo, giảng dạy giáo lý, tổ chức thánh lễ, thiết lập trụ sở làm việc và hội họp. Tại các địa phương trên cả nước, nơi có tín hữu Baha’i sinh sống, hành đạo đều có mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền ở mọi cấp được thiết lập, giúp cho các hoạt động đức tin của cộng đồng tôn giáo Baha’i sinh động hơn, phù hợp với chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước và các quy định của pháp luật./. Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)