Khu Quản lý đường bộ VII vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên thường vụ Công đoàn ngành GTVT, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục đường bộ Việt Nam; ông Nguyễn Thuận Phương – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Khu đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Ban chấp hành Khu QLĐB VII nhiệm kỳ 2013-2018

Thực hiện chương trình hành động với mục tiêu: “Vì việc làm, đời sống và sự công bằng của công nhân viên chức – lao động”, bằng việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Công đoàn TCĐBVN; nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp và sát sao của công đoàn cấp trên, các tổ chức công đoàn cơ sở thuộc Khu đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó có nhiều đơn vị đã đạt được những thành tích xuất sắc. Từ năm 2008 – 2012, thu nhập bình quân của đoàn viên Công đoàn Khu năm sau cao hơn năm trước trên 10% (nếu như năm 2008 đạt ở mức 2,6 triệu đồng/người/tháng thì đến năm 2012 đã nâng lên 4,9 triệu đồng/người/tháng)

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thuận Phương đã biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Khu trong 5 năm qua, cũng như chỉ ra những tồn tại cần khắc phục. Đồng thời, ông Phương cũng thông báo về những chủ trương, định hướng của TCĐBVN và của Khu trong 5 năm tới để công đoàn các cấp trong Khu sớm nâng cao được ý thức trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại; xây dựng chương trình hành động phù hợp, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm nhằm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động.

Bỏ phiếu tín nhiệm BCH nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Bình đề nghị Công đoàn Khu trong thời gian tới cần tập trung nâng cao quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực chăm lo về việc làm và đời sống cho người lao động; phát huy sâu rộng hơn nữa những sáng kiến, sáng chế; tăng cường công tác tuyền truyền; công tác xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa… đi đôi với việc tìm hiểu những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vững về chuyên môn, công tác quản lý; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. BCH công đoàn cơ sở phải có nhiều chương trình gắn bó với chương trình chung. Đại hội nhiệm kỳ mới cần lựa chọn và bầu cho được BCH là những người có đủ năng lực, nhiệt tình và trách nhiệm.

Đại hội Công đoàn Khu VII, khóa VI đã bầu BCH gồm 15 đồng chí và bầu 14 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn TCĐBVN khóa III. Cũng trong dịp này, TCĐBVN đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể Công đoàn Khu VII.

Mai Văn Huyên