(ANTĐ) - Với tinh thần: “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và - hiệu quả”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã diễn ra trọng thể sáng qua 15-10, tại Hà Nội. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: “Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương là một sự kiện chính trị quan trọng của lực lượng CAND và nhân dân cả nước”.

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hồ Đức Việt, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đến dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an cùng 350 đại biểu chính thức của Đại hội, bao gồm các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương đương nhiệm và các đồng chí được bầu từ Đại hội của 18 Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương. Trình bày Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Trong 5 năm qua, Đảng bộ Công an và lực lượng CAND đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ IV, giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực cùng cả nước giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, đảm bảo môi trường thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH, nắm và kiểm soát được tình hình, không để bị động, bất ngờ; kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản có tính chiến lược về quan điểm, chủ trương, chính sách lớn và các giải pháp xử lý tình huống, các vấn đề mới phát sinh trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước. Lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với quân đội, các ngành, các lực lượng khác phát hiện, chủ động tấn công, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, kịp thời đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng - văn hóa; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, quản lý nhà nước về ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... được chú trọng và đạt kết quả tích cực, đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước; đảm bảo an ninh của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Đảng bộ Công an Trung ương đã chủ động kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng và Bộ Công an phù hợp với yêu cầu mới; tăng cường công tác xây dựng lực lượng công an về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt. lực lượng CAND luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; vững vàng về bản lĩnh chính trị; tích cực, tận tụy trong công tác; đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với việc khẳng định thành tích, ưu điểm, Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương đã thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn yếu kém, tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục. Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình trong thời gian tới, Báo cáo chính trị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ (2010 - 2015) với mục tiêu, yêu cầu: Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong CAND, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an để giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia và TTATXH trong bất cứ tình huống nào, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt biểu dương những kết quả quan trọng, những cố gắng và tiến bộ của Đảng bộ Công an Trung ương, cùng toàn lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua và khẳng định: “Những chiến công to lớn, những thành tích xuất sắc của lực lượng CAND Việt Nam là sự kết tinh của lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; là biểu hiện cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng và dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Tổng Bí thư tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, với truyền thống vẻ vang và bản chất tốt đẹp của mình, được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, nhất định lực lượng CAND sẽ nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc quốc lần thứ XI của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên CNXH. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh đã trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Đại tướng xin tiếp thu và hứa cùng Đảng bộ Công an Trung ương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư bằng việc cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể với quyết tâm cao; tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; giữ vững ANQG, đảm bảo ANCT và TTATXH trong mọi tình huống.