Ngày 4-4, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội công đoàn (CĐ) các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XI.

Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo, đại hội CĐ các cấp mở đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) và tổ chức CĐ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức CĐ. Việc xây dựng dự thảo báo cáo trình đại hội phải đánh giá làm rõ những vấn đề liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ như, việc làm, tiền lương, điều kiện lao động. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm về thành công, làm rõ những thiếu sót nhằm xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp tỉnh, CĐ ngành T.Ư, CĐ Tổng công ty trực thuộc tiến hành từ quý II- 2012 đến quý II-2013. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI dự kiến tổ chức vào cuối quý II, đầu quý III-2013.