Đại học Sư phạm – Đại học Huế vừa thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2017.

Dai hoc Su pham Hue xet tuyen hon 300 chi tieu nguyen vong bo sung nam 2017 - Anh 1

cho biết, điểm chuẩn trường công bố một số ngành là 12,75 (quy chuẩn) nhưng không có nghĩa là tổng ba môn xét tuyển dưới điểm sàn.

Video: Điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2017