(NDHMoney) Đại học Kinh tế-Kĩ thuật công nghiệp đã công bố điểm chuẩn NV1 đại học, cao đẳng năm 2012. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất vào trường năm nay là 16 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết từng ngành của Đại học Kinh tế-Kĩ thuật công nghiệp