Đại học Sư phạm - Đại học Huế đã công bố điểm chuẩn. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc về một số ngành của trường như Sư phạm Tin học, Vật lý, Sinh học, Hóa học có điểm chuẩn là 12,75. Đây là số điểm thấp hơn mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 15,5 điểm.

Giải đáp thắc mắc, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế nhận định, điểm chuẩn các ngành sư phạm của trường thấp nhất là 15,5 (bằng điểm sàn), chứ không phải dưới điểm sàn. Ngoài ra, theo nhà trường, điểm chuẩn trường công bố một số ngành là 12,75 (quy chuẩn), nhưng không phải là tổng của 3 môn xét tuyển dưới điểm sàn.

Dựa trên phần mềm xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT thì Đại học Sư phạm Huế có cách tính điểm ở các ngành: Tin, Lý, Sinh, Hóa, Lịch sử như sau: Điểm xét tuyển = (Môn chính x 2 + điểm 2 môn phụ)/4 x 3.

Nhà trường đưa ra ví dụ: Nếu thí sinh có điểm thi 3 môn là 2; 6; 7 (trong đó môn 2 điểm có hệ số nhân 2). Nếu khi cộng đơn thuần tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên (0,5) sẽ cho kết quả 15,5 điểm, tức là bằng điểm sàn. Tuy nhiên, nếu áp dụng công thức nêu trên sẽ có sự thay đổi điểm như sau. Điểm xét tuyển = [(2 x 2 + 6 x 1 + 7 x 1) /(2 + 1 + 1)] x 3 = 12,75.

Trường Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế.

Được biết, năm nay, Trường Đại học Sư phạm Huế có 75 thí sinh đạt trên 24 điểm (trung bình mỗi môn 8 điểm), có 308 thí sinh từ 21 đến dưới 24 điểm, 604 thí sinh từ 18 đến dưới 21 điểm, 347 thí sinh từ 16 đến dưới 18 điểm và 160 thí sinh từ 15,5 đến 16 điểm.

Ông Nguyễn Công Hào, phụ trách công tác tuyển sinh Đại học Huế năm 2017, cho biết thực tế mức điểm công bố vẫn bằng hoặc trên điểm sàn, chỉ khác là do cách mới trong tính điểm xét tuyển của Bộ GD-ĐT quy định năm nay đối với những ngành có môn nhân hệ số. Trên cơ sở đó, đại diện hội đồng tuyển sinh Đại học Huế khẳng định, không có chuyện thí sinh đạt điểm thấp hơn điểm sàn mà vẫn trúng tuyển đại học.

Bùi My