(HNMO) - Ngày 20/4/2008 trường Đại học FPT sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh với ba nội dung trắc nghiệm Toán, tư duy logic và viết luận trong thời gian 180 phút.