KTĐT - Sáng 12/11, đã diễn ra buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV tại UBND quận Cầu Giấy.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa XIV; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và thông báo kết quả giải trình kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XIV.

Các cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc dân sinh, xã hội như công tác GPMB với dự án 5.1 No và 5.5 No của phường Trung Hòa, đường Lê Văn Lương đã kéo dài hơn 10 năm, có 23/53 hộ đồng thuận vì giá đất không hợp lý thiếu thực tế. Quy hoạch khu KeangNam đường Phạm Hùng chưa có hệ thống thoát nước, xây dựng không đồng bộ. Đánh số nhà không khoa học, khó tìm, không theo quản lý của chính quyền địa phương.Thu ngân sách thấp, thực thu ngân sách chưa hoàn thành nhiệm vụ…

Thay mặt tổ đại biểu HĐND Thành phố, ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã tiếp thu một số nội dung cử tri quan tâm và hứa sẽ chuyển tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.