(NDH) Quý 3, CTCP Nhựa Đông Á (mã DAG - HOSE) đạt doanh thu thuần 256,719 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,85 tỷ đồng, tăng 4,7%. Tuy nhiên, tiền mặt của DAG lại suy giảm mạnh xuống 4,67 tỷ đồng tiền mặt.

So với cùng kỳ 2012, doanh thu thuần tăng 8,56% lên 256,719 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí sản xuất lại tăng mạnh hơn khiến cho lợi nhuận gộp giảm 12% xuống còn 26,47 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp giảm nhưng kết quả lợi nhuận sau thuế của DAG vẫn tăng 4,7% lên 8,85 tỷ đồng. Nguyên nhân là do, trong quý này, DAG phải nộp thuế ít hơn. Tỷ lệ thuế hiện hành trên lợi nhuận trước thuế đã giảm 25% xuống còn 18%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 723,25 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,626 tỷ đồng tăng 22% so với 9 tháng 2012, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.646 đồng/cp.

So với đầu năm, nợ phải trả của DAG tăng 12% lên 518,462 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn tăng 19% lên 266,06 tỷ đồng. Đồng thời , khoản phải trả người bán cũng tăng 28% lên 120,8 tỷ đồng. Điều này cho thấy, công ty đã tích cực đi vay ngân hàng và mua chịu nhà sản xuất so với đầu năm.

Tuy vậy, công ty lại bán chịu và tích trữ hàng tồn kho nhiều hơn. Khoản phải thu tăng 20% lên 206,78 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng 28,14% lên 319,53 tỷ đồng. Ngoài ra, DAG còn bỏ thêm 7 tỷ đồng vào xây dựng cơ bản dở đang trong quý này.

Kết quả, DAG đã gặp khó khăn về thanh khoản. Cụ thể, tiền mặt đã giảm từ 35,28 tỷ đồng đầu năm xuống còn 4,67 tỷ đồng. Vừa qua, DAG đã không có đủ 20 tỷ đồng tiền mặt để trả cổ tức và phải lùi ngày trả chi trả cổ tức từ tháng 10 sang tháng 11.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu DAG đóng cửa dao động trong biên độ 11.500 – 12.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 4.199 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 49,3 triệu đồng/phiên.

Học Khiêm - NDH