Đây là chuyến thăm thứ hai của ông George Mitchell kể từ khi lên nhậm chức hồi đầu năm nay.