Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã tới Syria, Israel, Palestine, Aicập từ ngày 26-28/7 trong nỗ lực tái khởi động Hòa bình Trung Đông. Nỗ lực của Mỹ là vậy, nhưng tiến trình hòa bình Trung Đông có tiến triển hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.