Ngày 31/3, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 3 (GMS 3) với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tăng cường kết nối”.