Sau khi đã nạo vét gần 40.000 m3 đất đá sạt ta-luy dương, các đơn vị Công ty quản lý đường sắt Yên - Lào và lực lượng tại chỗ khu vực ga Lạng - Thái Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã khắc phục gần 10 điểm sạt ta-luy âm bằng hàng ngàn mét khối đá và rọ thép, cơ bản giải quyết sự cố sạt lở.