(Kienthuc.net.vn) - Theo một nghiên cứu của tổ chức MasterCard, 2/3 số hộ gia đình tại châu Á-Thái Bình Dương đều đặn tiết kiệm để dành tiền cho con cái học hành.

Ảnh minh họa.

Số tiền này chiếm đến 14% trong tổng thu nhập của họ.

Một cuộc thăm dò 7.678 người tiêu dùng tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á của MasterCard, tỷ lệ các hộ gia đình để dành cho giáo dục có khuynh hướng tương xứng với tình trạng phát triển của một quốc gia.

Tại Myanmar, trung bình các gia đình để dành 18% lợi tức cho giáo dục. Trong khi đó các gia đình tại Nhật Bản với mức lương cao hơn để dành 10%.

Hầu hết cha mẹ châu Á có kế hoạch cho con cái theo học các trường đại học địa phương, trừ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Bangladesh.

Hai phần ba hộ gia đình ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng tiêu tiền cho con cái theo học các lớp ngoài chương trình của nhà trường, dù các lớp này tùy thuộc vào vị trí địa lý.

Tiếng nước ngoài là môn ngoài chương trình có tính cách phổ biến tại Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Trong khi đó, 43% trẻ em tại New Zealand lại chọn thể thao.

:
: