Theo Sở Công thương thành phố Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm, hoạt động thương mại trên địa bàn thành phố đều tăng ở cả lĩnh vực nội thương và xuất khẩu, trong khi đó, lĩnh vực nhập khẩu giảm hơn so với cùng kỳ năm trước