Tại Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, việc cải tạo cơ sở hạ tầng môi trường là một trong những đầu tư then chốt của Ngân hàng thế giới (WB) làm được cho Đà Nẵng.

Trong 4 Hợp phần của Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên (DA ĐTCSHTƯT) TP Đà Nẵng gồm Nâng cấp đô thị, Cải tạo hạ tầng cơ sở môi trường, Đường và cầu đô thị, Tăng cường năng lực và Hỗ trợ thực thi dự án thì Hợp phần B- Cải tạo hạ tầng cơ sở môi trường là một điểm “nhấn” quan trọng.

Trên công trình cầu Nguyễn Tri Phương- bắc qua sông Cẩm Lệ nhằm “cải tạo môi trường” sông Cẩm Lệ (Đà Nẵng) - một trong những gói thầu quan trọng của Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TPĐN

Với mức đầu tư 65,4 triệu USD, Hợp phần B- Cải tạo hạ tầng cơ sở môi trường được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 chỉ có 1 gói thầu ICB (Đấu thầu cạnh tranh quốc tế) là gói thầu B16 (khoảng 6 triệu USD)- cải tạo môi trường sông Phú Lộc (Thanh Khê- Đà Nẵng). Theo đơn vị chủ đầu tư Sở GTVT ĐN cho biết, gói thầu này có thể hoàn thành vào 30/4/2012.

Chiến lược quản lý nước thải Đà Nẵng đã được UBND TP phê duyệt vào tháng 10/2010. Các khảo sát và chương trình thí điểm (đầu tư 1 triệu USD) về đấu nối hộ gia đình tại 3 khu vực lựa chọn đã thực hiện thành công. Gói thầu thiết bị vận hành và bảo trì khẩn cấp cho Công ty Thoát nước và quản lý nước thải (với giá trị 150.000 USD) cũng đã được đấu thầu.

Giám đốc Sở GTVT ĐN Đặng Việt Dũng cho hay, giai đoạn 2 của Hợp phần B được chia thành giai đoạn 2A và 2B. Với giai đoạn 2A, thực hiện 3 gói thầu ICB B14, B15A và B15B với tổng kinh phí là 21 triệu USD. 3 gói thầu này đã triển khai trong quý II/2011 đến nay căn bản bám sát tiến độ.

Giai đoạn 2B gồm 7 gói thầu ICB tổng cộng khoảng 36 triệu USD được triển khai theo các giai đoạn khác nhau. Gói thầu B52 (mở rộng thoát nước bổ sung tại các quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà) hiện đang thực hiện.

Đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu B53 (mở rộng hệ thống thoát nước thải tại quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Cẩm Lệ) và gói thầu B18 (thiết bị vận hành và bảo dưỡng) đã trình WB. Gói thầu B54A (xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ tại Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân) và gói thầu B54B (xây dựng và vận hành dây chuyền công nghệ tại Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân) hiện đang đấu thầu.

Theo đánh giá mới đây của WB, tất cả các gói thầu đều tuân thủ an toàn môi trường và an toàn xã hội. Các nhà thầu đều lập và thực hiện kế hoạch quản lý môi trường công trường (SEMP) dựa trên đánh giá tác động môi trường, kế hoạch quản lý môi trường đã được duyệt. WB hài lòng và đánh giá cao trong vấn đề tuân thủ an toàn trên công trường của các nhà thầu.

Căn cứ vào thành công của chương trình thí điểm đấu nối hộ gia đình và hướng dẫn chiến lược quản lý nước thải, Sở Xây dựng đang soạn thảo chính sách đấu nối thoát nước thải trình UBNDTP phê duyệt.

Tuân thủ theo chính sách này sẽ có những tác động tích cực đáng kể đến điều kiện môi trường của TPĐN. Hiện chỉ có khoảng 10% hộ gia đình đấu nối vào hệ thống thoát nước thải đô thị. WB thống nhất bản thảo của chính sách này sẽ được trình UBNDTP vào cuối tháng 8/2012.

Chiến lược quản lý nước thải TPĐN được tư vấn của dự án lập vào năm 2009. Chiến lược này đã được TPĐN phê duyệt vào tháng 11/2010, sau khi được Tư vấn của dự án xem xét bổ sung và chỉnh sửa. Đây là chiến lược quản lý nước thải đầu tiên tại Việt Nam và rất hữu ích đối với TPĐN.

Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 218,5 triệu USD do WB tài trợ nhằm cải thiện tính bền vững của các dịch vụ đô thị tại TP. Đà Nẵng. Đến nay dự án đã giải ngân được 49 triệu USD đạt 32%. Tiến độ giải ngân hiện tại là 4 triệu USD/tháng và giải ngân hàng tháng sẽ là 6 triệu USD khi các gói thầu của giai đoạn 2B được triển khai.

Dương Hằng Nga