(Cadn.com.vn) - Theo báo cáo tổng hợp sớm nhất từ gần 1.000 doanh nghiệp (DN), đơn vị kinh doanh sản xuất trên địa bàn về kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch 2014, mức thưởng Tết năm nay cao nhất là 172 triệu đồng/người thuộc về một Cty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) giảm 114 triệu đồng so với năm ngoái và mức thưởng thấp nhất 500.000 đồng/người, cao hơn 200.000 đồng so với năm 2013.

Cụ thể, khối DN 100% vốn Nhà nước: thưởng Tết Dương lịch cao nhất 15,7 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 24 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. Khối DN Cổ phần có vốn Nhà nước: thưởng tết Dương lịch cao nhất 30 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 150 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Khối DN dân doanh: thưởng Tết Dương lịch cao nhất 2 triệu đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng/người. Khối DN FDI: thưởng Tết Dương lịch cao nhất 21,6 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 172 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Xuân Đương