UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 883/UBND-STTTT yêu cầu Sở TT&TT Đà Nẵng phối hợp với các sở ban ngành, UBND các quận huyện kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp không tham gia sắp xếp cáp thông tin, kéo treo cáp không đúng quy định, không xin phép.

Theo đó, yêu cầu triển khai sắp xếp cáp thông tin tại 43 đoạn /tuyến đường; Thu hồi cáp thừa, phụ kiện mạng cáp trên tuyến đường đã ngầm hóa cáp hoàn toàn, cáp treo trên cây xanh cột điện; Triển khai rà soát, khắc phục các trụ treo cáp xiêu vẹo, có nguy cơ gây mất an toàn; Triển khai ngầm hóa đồng bộ cáp thông tin khi cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các tuyến đường, các khu chung cư, khu đô thị, khu công nghiệp…

Ngoài ra, các doanh nghiệp không được treo mới cáp thông tin tại 134 tuyến đường, các khu du lịch, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị mới và các tuyến đường khác không có cột treo cáp.

Da Nang: Se xu ly nghiem doanh nghiep keo cap khong dung quy dinh - Anh 1

Việc kéo treo cáp không đúng quy định của các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng sẽ bị xử lý nghiêm.

Việc triển khai sắp xếp cáp thông tin phải có sự tham gia thực hiện các đơn vị sở hữu cột treo cáp, đơn vị sở hữu, sử dụng cáp; Sự giám sát, phối hợp xử lý của UBND quận, huyện và Sở TT&TT Đà Nẵng. Kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp không tham gia sắp xếp cáp thông tin, cũng như kéo treo cáp không đúng quy định, không xin phép.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khi quy hoạch xây dựng các công trình giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị, khu thương mại, khu dân cư... phải kèm theo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đi cáp thông tin như: đường cống, bể, hào, hầm, tuynel kỹ thuật, cột treo cáp... Khi triển khai cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới các tuyến đường giao thông, khu chung cư, khu đô thị, khu công nghiệp,... phải kết hợp ngầm hóa đồng bộ cáp thông tin.

Hải Yến